دانشنامه آزاد پارسی

کژین شوی

== کژین شوی ==

کژین شوی یکی از لباس های سنتی و گرانقیمت زنان ایل سنگسر است. قدمت این لباس به دوره اشکانیان باز می گردد .

این لباس نسبتا بلند ابریشمی عموما به رنگ قرمز است و ویژگی بارز آن ، هنر سوزن دوزی خیره کننده ای است که در قسمت پایین دامن و لبه های آستین بکار می رود.

در بیشتر نمونه های بجا مانده ، عرض نوار سوزن دوزی شده ، تقریبا بیست و پنج سانتی متر است .

== شباهت کژین شوی به لباس زنان یزد و میبد ==

در لباس های بلند زنان زرتشتی اطراف یزد و میبد، طرح های سوزن دوزی شده مشابه کژین شوی مشاهده می شود . اما رنگ لباس زنان ایل سنگسر، (کژین شوی) عموما قرمز است و به ندرت از رنگ های زرد و سبز استفاده می شود.

== پانویس ==

== جستارهای وابسته ==

* پوشش زنان در ایران باستان
* مهدیشهر
* عشایر ایل سنگسر
* مکنه

== منبع ==