دانشنامه آزاد پارسی

پلاک وسایل نقلیه ترکیه

== ظاهر == در ترکیه پلاک وسایل در شکل مستطیل است و از آلومینیوم ساخته شده است. در سمت چپ ، کد کشور ” TR ” دراندازه ۴ × ۱۰ سانتی متر، نوار آبی رنگ مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا (بدون ۱۲ ستاره طلایی ) ، به نمایندگی از اتحادیه گمرکی اروپا درپلاک های ترکیه مشاهده می شود. متن پلاک سیاه و سفید بر روی زمینه سفید و برای وسایل نقلیه رسمی سفید بر روی سیاه و سفید است. در تمام وسایل نقلیه ترکیه دو پلاک وجود دارد ، که یکی در جلو و دیگری در عقب خودرو نصب می شود به جز موتور سیکلت و تراکتور.

== اندازه ==