دانشنامه آزاد پارسی

منات ترکمنستان

منات واحد پول کشور ترکمنستان است واژه منات از واژه روسی «монета» (مُنِتا) به معنی سکه گرفته شده است. مُنتا خود از ریشه لاتین است. در سال ۲۰۰۹ دولت ترکمنستان طرح منات (واحد پول این کشور) را تغییر داد طرح جدید واحد پول ترکمنستان در اسکناس‌های یک، پنج، ‪ ۱۰۰،۵۰،۲۰،۱۰‬و ‪ ۵۰۰‬مناتی است که ارزش یک منات آن برابر پنج هزار منات قبلی است بانک مرکزی ترکمنستان بدون آنکه تعداد صفرهای منات را تغییر دهد اعلام کرده بود هر منات جدید معادل ۵ هزار منات قدیم خواهد بود. بالاترین مبلغ اسکناسهای منات قدیمی، اسنکاس ۱۰ هزار مناتی بود در حالی که در اسکناسهای جدید بالاترین مبلغ مربوط به اسکناس ۵۰۰ مناتی می باشد. در حالی که در اسکناسهای قدیمی منات ترکمنستان عکسها و طرحهای صفرمراد نیازف اولین رئیس جمهور ترکمنستان ملقب به ترکمنباشی به چشم می خورد در اسکناسهای جدید در کنار تصویر ترکمنباشی، تصاویر بزرگان و مشاهیر ترک زبان همچون اغوزخان، دده قورقود (قورقود آتا)، طغرل بیک ترکمان سلجوقی، سلطان سنجر و مختومقلی نیز به چشم می خورند. همزمان با انتشار اسکناس جدید منات، سکه‌هایی برای نخستین با عنوان تنگه ضرب شده که ارزش هر ‪ ۱۰۰‬تنگه آن یک منات است. بانک مرکزی ترکمنستان اعلام کرد که ارزش یک دلار آمریکا برابر دو منات و ‪ ۸۴‬تنگه واحد پولی جدید این کشور است در حالیکه در گذشته ارزش ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬منات برابر یک دلار بود.