دانشنامه آزاد پارسی

خسرو میرزا

خسرو میرزا هفتمین ‍پسر عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلیشاه قاجار است و احتمالا در سال ۱۲۳۷ هجری قمری به دنیا آمده است. پس از قتل گریبایدوف در تهران که چندی ‍پس از پایان جنگ دوم ایران و روسیه و انعقاد قرارداد ترکمنچای اتفاق افتاد. هیاتی دیپلماتیک به سرپرستی خسرومیرزا به روسیه سفر کرد تا پیام معذرت و دوستی شاه ایران را به امپراتور روسیه تسلیم و

== منابع ==

* دانشنامه جهان اسلام، مدخل خسرو میرزا، بازدید ۶ مرداد ۱۳۹۰

* Ekhtiar, Maryam, 1994, “The Dar al-Funun: Educational reform and cultural development in Qajar Iran”, Ph.D Dissertation, New York University, USA.